sary FANOLORANA TAMIN'NY FOMBA OFISIALY NY MAMBRA VAOVAO AO AMIN'NY BIRAON'NY FIRAISAN'NY MPITANDRINA

FANOLORANA TAMIN'NY FOMBA OFISIALY NY MAMBRA VAOVAO AO AMIN'NY BIRAON'NY FIRAISAN'NY MPITANDRINA

...Voir plus

Ireto manaraka ireto ny anjara andraikitr'izy ireo : 
1er vice président : RAKOTOTSOHARANA Honoré
2e vice président : RANDRIAMANANTENA Richard
1er Secrétaire Général : NOMENJANAHARY Toky 
2e Secrétaire Général : RAKOTONDRAVELO Justin
3e Secrétaire Général : ANDRIAMANJATOMANANA Benja 
 Conseillers: 
- RANDRIAMPARANY Jean David
- RANDRIANAIVO Jean Baptiste
- TOVONKERY Jean Gervais
- RANIRINJATOVO Donnat
- RAKOTOSON Raphaël Gilbert 
- ROBAIN Felestin 
- ANDRIAMASINA Tsinjoniaina Larrys
-RAFANOMEZANTSOA Mamy Jeannot
- RAVELOARISON Armand 
-MORAIMPANAGNA Robena 
- RAMANANTSOA Franco Steward
 

Voir moins


sary Fitokanam-piangonana tao Fotsialanana

Fitokanam-piangonana tao Fotsialanana, Fenoarivo Antsinanana , faritra Analanjirofo 

...Voir plus

Isaorantsika Andriamanitra fa vitasoa ny fiangonana any an-toerana ka niroso tamin'izao fitokanana izao.
Olo-manakaja maro samihafa no tonga nanome voninahitra ity fotoana ity :
Prefet de région Analanjirofo sy ireo olom-panjakana isan-tsokajiny
Fiangonana rahavavy any an-toerana
Tonga nanatrika izany ihany koa moa ny FILOHAN'NY FILAKEVIM-PITANTANANA eto anivon'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, Pasteur Raymond RANDRIANANTOANDRO mivady sy ireo mpiara-miasa aminy.
Deraina ny Tompo
Salamo 26 : 8 Jehovah ô, tiako ny trano itoeranao, dia ny fonenan'ny voninahitrao.

Voir moins


sary Célébration du cinquième anniversaire de " Jésus Sauve - Canada "

C'est avec une immense joie que nous vous invitons à la célébration du cinquième anniversaire de " Jésus Sauve - Canada " qui se tiendra les 13 et 14 Juillet 2024 au 850 Chemin de l'Esker - Saint Mathieu du Parc - Québec

...Voir plus

Cette occasion marque un moment important dans notre histoire, et nous sommes impatients de partager ce moment de joie et de reconnaissance avec vous.
Nous espérons vous voir nombreux lors de cet événement spécial.
Pour toute information complémentaire ou pour ceux qui veulent s'inscrire, merci de nous écrire en MP ou d'appeler directement les numéros ci-dessous :
- Frère Zaliva : 034 07 108 77 (Communication)
- Frère Andry 034 33 293 80 ( Social)

Voir moins

sary Fitsangatsanganana sy fambolen-kazo

Asaina isika rehetra eto amin'ny fiangonana mba ho tonga hitsangatsangana sy hamboly hazo ny Alatsinain'ny Paska 01 Aprily 2024 eny amin'ny FIAKARANA IVATO

...Voir plus

Ny fiaingana dia eto amin'ny Foibe Ankorondrano amin'ny 07 ora sy sasany maraina.
Ireo izay handeha fiara iombonana dia asaina hanoratra anarana ety amin'ny Birao Ankorondrano, ny saran-dalana mandroso sy miverina dia 5.000 Ar

Voir moins


sary Vavaka sy fifadian-kanina ho an'ny fiangonana rehetra eto amin'ny faritra Analamanga

Vavaka sy fifadian-kanina ho an'ny fiangonana rehetra eto amin'ny faritra Analamanga

...Voir plus

Entanina isika rehetra eto amin'ny faritra Analamanga mba ho tonga eto amin'ny Foibe Ankorondrano mba hiara hivavaka sy hifady hanina manomboka ny alatsinainy 11 Marsa ka hatramin'ny - Alahady 17 Marsa 2024. Atao izany mba hitondrana ambavaka ny fikambanana sy ny isam-piangonana ary koa ny hitahin'Andriamanitra ny tsirairay avy sy ny ankohonany
Ny Sabotsy 16 Marsa dia hisy "FIFANASAN-TONGOTRA".
Tongavasoa daholo 
Joela 2:15 Tsofy ao Ziona ny anjomara, ka manamasina andro fifadian-kanina, miantsoa fivoriana masina.

Voir moins


sary Fankalazana ny fahadimy taonan'ny "Jesosy Mamonjy Canada"nada

Amin'ny fifaliana lehibe no hanasanay anao hanatrika ny fankalazana ny fahadimy taonan'ny "Jesosy Mamonjy Canada" izay hatao ny 13 sy 14 Jolay 2024 ao amin'ny 850 Chemin de l'Esker - Saint Mathieu du Parc - Québec.

...Voir plus

Ity fotoana ity dia manan-danja eo amin'ny tantarantsika, ary tianay ny hizara izany  amin'ny fo feno fifaliana sy fankasitrahana aminareo.
Manantena sy maniry ny fahatongavanareo maro.
Raha mila fanazavana fanampiny na koa hanoratra anarana dia manorata ao amin'ny hafatra miafina na miantso ireto laharana manaraka ireto :
- Frère Zaliva 034 07 108 77 (Serasera)
- Frère Andry 034 33 293 80 (Sosialy)
 

Voir moins