photo

Iza na inona no maniraka anao hanao izao ataonao, na ny teny izay teneninao, na izay saininao?

Orateur : Rnb RATSIMBAZAFY Nivo Lalasoa

I Timoty 1:1-2


Même orateur

Titre Date Rubrique
Filazantsara na Vaovao Mahafaly. 15 May 2020 Ankizy
Izaho no Fiainana. 12 Jona 2020 Ho an'ny Rehetra
Mihaino vavaka Andriamanitra. 08 Jona 2020 Ankizy
Ny Fahasoavana, ny Famindrampo ary ny Fiadanan'Andriamanitra. 09 Jona 2020 Tanora
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie." 29 May 2020 Ho an'ny Rehetra
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie." 13 May 2020 Ho an'ny Rehetra
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie." 21 May 2020 Ho an'ny Rehetra
Cultivons sa présence. 07 May 2020 Ho an'ny Rehetra
Ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo. 16 Jona 2020 Ankizy
Ho valin'ny tsy ninoanao. 08 Jolay 2020 Ankizy
Hahafa-tondromaso ahy. 08 Jolay 2020 Ankizy
Nisandratra ny Anarany. 08 Jolay 2020 Tanora
Jesosy no Vahaolana amin'ny loza rehetra entin'ny devoly ety an-tany. Partie 1 05 Aogositra 2020 Ho an'ny Rehetra
Izao no nisehoan'ny Zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Partie 2 08 Aogositra 2020 Ho an'ny Rehetra
Izay tsy manandratra ny fanahiny amin'ny zava-poana no hiakatra ao an-kavoan'i Jehovah. 08 Aogositra 2020 Ho an'ny Rehetra
"Jésus est le chemin, la vérité et la vie." Partie 3 08 Aogositra 2020 Ho an'ny Rehetra
Asandrato amin'Andriamanitra ny fanahinao 08 Aogositra 2020 Ho an'ny Rehetra