photo

Ho valin'ny tsy ninoanao.

Orateur : Rnb RATSIMBAZAFY Nivo Lalasoa

Lioka 1:18-20


Même orateur