photo

Ny Fahasoavana, ny Famindrampo ary ny Fiadanan'Andriamanitra.

Orateur : Rnb RATSIMBAZAFY Nivo Lalasoa

1 Timoty 1 : 1 - 2


Même orateur