Mivelona amin'ny Fankatoavana an'Andriamanitra.

Orateur : Rnb RAMIARINTSOA Aina Anitha

Mivelona amin'ny Fankatoavana an'Andriamanitra, Bro. Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano


Même orateur

Titre Date Rubrique
Ny Fiverenan'i Jesosy Indray. 18 Jona 1965 Ho an'ny Rehetra