Izay tsy manandratra ny fanahiny amin'ny zava-poana no hiakatra ao an-kavoan'i Jehovah.

Orateur : Rnb RATSIMBAZAFY Nivo Lalasoa


Même orateur